حمایت از معرف کشور

فراهم ساختن زمینه ی معارف و آموزش عالی بر پایه ی والاترین معیارهای اکادمیک به منظور تربیت کادرها و پژوهش گران مورد نیاز جامعه با نظرداشت نیازهای اولیه درعرصه معارف کشور :

image-0-02-05-b8a66844d702526165b4cf6f8b3afe7aa78b65fbf552b8c76dd8868057edcc52-V