غیر انتفاعی

ثبت نام جریان دارد

داخله رایگان است

هدف از ایجاد این مکتب بلند بردن سطع تعلیم م تربیه و خدمت به فرزندان این کشور است ...

ما میخواهیم جهان را تغیر بدهیم چون ما افراد را تغیر میدهیم تا افراد جامعه را تغیر دهند...

فراهم ساختن زمینه ی معارف و آموزش عالی بر پایه ی والاترین معیارهای اکادمیک ...

اولین مکتب غیرانتفاعی وارایه خدمات آموزشی معیاری همگام با انکشاف علوم معاصر ...

مکاتب خصوصی رنا در سال () با اخذ مجوز رسمی از وزارت محترم معارف شروع به فعالیت نمود ...

وزارت محترم معارف مکاتب رنا را اجازه فعالیت داده تا برای هموطنان عزیز ما تا حد امکان ...

سهولت های مکاتب رنا

مکاتب رنا در دو شعبه رنا 1 و رنا 2 درسطح کشور فعالیت دارد 

آموزش های ما مطابق نصاب تعلیمی معارف کشور میباشد و هماهنگ بین ما ومعارف وجود دارد.

آموزش های ما مطابق نصاب تعلیمی معارف کشور میباشد و هماهنگ بین ما ومعارف وجود دارد.

آموزش های ما مطابق نصاب تعلیمی معارف کشور میباشد و هماهنگ بین ما ومعارف وجود دارد.

آموزش های ما مطابق نصاب تعلیمی معارف کشور میباشد و هماهنگ بین ما ومعارف وجود دارد.

آموزش های درسی

آموزش های ما در سه بخش کودکستان  متوسطه وعالی صورت میگیرد شما میتوانید درهر بخش که دوست دارین اموزش بیبینین

شما میتوانید اطفال تان را به کودکستان ما بفرستید کودکستان ما با بهترین امکانات مجهز میباشد .

شما میتوانید اطفال تان را به کودکستان ما بفرستید کودکستان ما با بهترین امکانات مجهز میباشد .

شما میتوانید اطفال تان را به کودکستان ما بفرستید کودکستان ما با بهترین امکانات مجهز میباشد .

درمورد فعالیت های مکاتب رنا

مکاتب رنا در دو شعبه رنا نمبر 1 و رنا نمبر 2 فعالیت دارد.

استادان ما

مخفی بدخشی

مخفی بدخشی

استاد تاریخ
احمد عزیزی

احمد عزیزی

استاد ریاضی
فاطمه حسینی

فاطمه حسینی

استاد پشتو
شکیلا احمدی

شکیلا احمدی

استاد عربی
مجب رحمتی

مجب رحمتی

استاد هندسه
حسین محبی

حسین محبی

استاد مثلثات
حیات رحمانی

حیات رحمانی

استاد عربی
زهرا حسینی

زهرا حسینی

استاد تاریخ

اوقات درسی

تايم اول از ساعت 07:30 صبح الی 12:00

تايم دوم از ساعت 00 :1 بعد از ظهر الی 5:30 عصر.

ثبت نام

ثبت نام شاگردان همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 عصر جريان دارد.