صنف آموزشی برای کودکان خاص

EC5A9298

کودک، ارزشیست که از محیط خانواده تا محیط بیرون از خانه باید به او توجه خاص صورت بگیرد. در همه جوامع بشری و در همه ادیان بزرگ دنیا، این موجود کوچک جای مشخصی را به خود اختصاص داده است. مهربانی و شفقت بر کودکان از اصول بزرگ انسانی شمرده می‌شود.

کودک، برای پرورش سالم و بی‌نقص، به محیط آموزشی نیاز دارد که از هر نگاه نیازهای او در نظر گرفته شده و مطابق به ذهن اساس او پی‌ریزی شده باشد.

در همه کشورهای دنیا، تعداد کودکانی وجود دارند که از دیگران متفاوت اند. شماری از این کودکان نظر به دلایل مختلف چون مشکلات ژنیتیکی یا اختلالات کروموزومی، علل عفونی، علل محیطی… ذهن انکشاف یافته ندارند و این مشخصه آنها را از دیگران متمایز می‌سازد.

آموزش و پرورش کودکان عادی، کار دشواری نیست. همه کشورها برای کودکان شان مراکز آموزشی را مهیا می‌سازند؛ ولی آموزش و پرورش کودکان خاص( آنهای که عقب مانی ذهنی دارند)، کار دشواریست، چون این‌ها به شیوه‌های ویژه‌ی آموزشی نیازمند اند.

ما این کودکان را با این نشانه‌ها می‌توانیم شناسایی کنیم:

  • هوش کمتر و ناتوانی ذهنی.
  • نبود مهارت‌های ارتباطی لازمه برای پیشبرد زنده‌گی روزانه.
  • جریان یادگیری کند.
  • دشواری در دو زمینه‌ی مشخص عملکرد فکری و رفتارهایی سازگارانه با محیط و افراد…

افراد دارای معلولیت ذهنی، قابلیت یادگیری را دارند. برای آموزش و یادگیری شان لازمست از شیوه های موثر آموزشی-روانی استفاده شود.

دی اچ اس ای یا موسسهء خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان، نظر به خواهش خانواده‌ها، صنف اختصاصی را برای کودکان خاص(آنهای که ناتوانی ذهنی دارند) در نظر گرفته است که از اول ماه دلو سال جاری خورشیدی در مکتب خصوصی رنا نمبر(۱)، آغاز به فعالیت می‌کند.


خانواده‌های که دختران با این ویژه‌گی دارند، می‌توانند با این شماره‌ها با ما به تماس شوند و کودکان شان را معرفی کنند:

0777588430      |      0777588433

همچنان با این ایمیل ادرس‌ها هم می‌توانید در تماس شوید:

Rana1: principal1@rana.af        |    Wahid Ahadi: w.ahadi@dhsa.af


هدف ما ساختن فضای آموزشی سالم، برای کودکان است که در آن همه از حقوق برابر، برخوردار باشند. برای رسیدن به این هدف بزرگ انسانی، ما از هیچ‌‌گونه تلاش دریغ نمی‌ورزیم.

ما با شیوه‌های قصه‌درمانی، تیاتر، نقاشی، جمناستک، فلم‌های آموزشی، مشاوره های صحی و روانی… کودکان شما را توانمند می‌سازیم.

آموزش از ما و تلاش برای فرستادن ‌شگوفه‌های زنده‌گی تان، از شما!